જવાબદારીનો ઇનકાર

તમે સંમત થાઓ છો અને સમજો છો કે આ વેબસાઇટમાં રહેલી માહિતી અને સામગ્રી નીચે દર્શાવેલ નિયમો અને શરતો માટે તમારી સંમતિ સૂચવે છે અને બનાવે છે. તમે એ પણ સંમત થાઓ છો કે આનંદરાથી કોઈપણ જવાબદારી વિના આ સેવાના ઉપયોગના નિયમો અને શરતોમાં ફેરફાર અથવા ફેરફાર કરી શકે છે.

વપરાશકર્તાઓને માત્ર માહિતીના હેતુ માટે ડેટાનો ઉપયોગ કરવાની અને રોકાણના નિર્ણયો લેતી વખતે તેમના પોતાના નિર્ણય પર આધાર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચર્ચા કરેલ અથવા ભલામણ કરેલ રોકાણો બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. આનંદરાથી ઇલેક્ટ્રોનિક સામગ્રીની સમયસરતા, ચોકસાઈ અથવા ગુણવત્તાની બાંયધરી આપતું નથી.

તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે પ્રાપ્ત માહિતીમાંના તમામ માલિકી હકો આનંદરાથીની મિલકત રહેશે. આનંદરાથીની પૂર્વ પરવાનગી લીધા વિના કોઈપણ બિન-વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે વેબસાઈટની સામગ્રીની નકલ, પુનઃઉત્પાદન, પુનઃપ્રકાશિત, અપલોડ, પોસ્ટ, ટ્રાન્સમિટ અથવા વિતરણ કરી શકાશે નહીં. અમે જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી ઉપરાંત આનંદરાથીના માલિકી હક્કોનું ઉલ્લંઘન કરનારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ/ગ્રાહકોના ખાતાને સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ.

આનંદરાથી અને તેના માલિકો/આનુષંગિકો કોઈપણ કામગીરી, કામગીરીની નિષ્ફળતા, ભૂલ, ચૂક, વિક્ષેપ, કાઢી નાખવા, ખામી, ટ્રાન્સમિશન અથવા કામગીરીમાં વિલંબ, કોમ્પ્યુટર વાયરસ, કોમ્યુનિકેશન લાઇનની નિષ્ફળતા અને વ્યક્તિગત ખાતાઓની અનધિકૃત ઍક્સેસને કારણે થતા નુકસાન માટે જવાબદાર નથી. . આનંદરાઠી કોઈપણ તકનીકી નિષ્ફળતા અથવા સોફ્ટવેરની ખામી અથવા કોઈપણ પ્રકારના વિલંબ માટે જવાબદાર નથી. અમે નોંધણી વિગતો અથવા ઈ-મેલ્સ ન મળવા માટે પણ જવાબદાર નથી.

AnandRathi લિંક કરેલી કોઈપણ સાઇટની સામગ્રી માટે જવાબદાર નથી. અન્ય વેબસાઈટોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરીને, આનંદરાથી લિંક કરેલી વેબસાઈટોની સામગ્રીની ભલામણ કે સમર્થન કરી રહ્યા નથી.

તમે સંમત થાઓ છો કે તમારી પ્રોફાઇલમાંથી એકત્ર કરવામાં આવેલી માહિતીનો ઉપયોગ વેબસાઇટ પર તમારા અનુભવને વધારવા માટે કરવામાં આવશે. અમે કોઈ તૃતીય પક્ષને પ્રોફાઇલ ભાડે આપીશું કે વેચીશું નહીં. જરૂરી ક્રેડિટ ચેક અને ચૂકવણીના સંગ્રહની સ્થિતિમાં, આનંદરાથી આવી માહિતી અન્ય સત્તાવાળાઓને સદ્ભાવનાથી જાહેર કરી શકે છે.

સ્ટોક એક્સચેન્જ, મુંબઈ કોઈપણ નિયમો, વિનિયમોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને ચૂક અથવા કમિશન, ભૂલો, ભૂલો, આનંદરાથીની ભૂલો અને/અથવા ભાગીદારો, એજન્ટ એસોસિએટ્સ વગેરે માટે કોઈપણ રીતે જવાબદાર, જવાબદાર અથવા જવાબદાર નથી. , સ્ટોક એક્સચેન્જ મુંબઈના પેટા-નિયમો, સેબી એક્ટ અથવા સમયાંતરે અમલમાં આવતા અન્ય કોઈપણ કાયદા. સ્ટોક એક્સચેન્જ, મુંબઈ આ વેબસાઈટ પરની કોઈપણ માહિતી અથવા આનંદરાથી અને/અથવા તેના કર્મચારીઓ દ્વારા આપવામાં આવતી કોઈપણ સેવાઓ માટે જવાબદાર, જવાબદાર અથવા જવાબદાર નથી.

આ વેબસાઈટ ભારતના પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રમાં કરવામાં આવનાર વ્યવહારોના વિશિષ્ટ હેતુ માટે છે અને આવા તમામ વ્યવહારો ભારતના કાયદા દ્વારા સંચાલિત થશે. આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI's) અને વિદેશી નાગરિકો આ વેબ સાઇટને એક્સેસ કરે છે અને તેના પર વ્યવહાર કરવાનું પસંદ કરે છે, તેઓ આમ કરવાની તેમની યોગ્યતાના અંતે યોગ્ય ચકાસણી કર્યા પછી આમ કરશે. આનંદરાથી આ વેબસાઇટ પર વ્યવહાર કરવા માટે બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI's) અથવા વિદેશી નાગરિકો તરફથી આવી પૂર્વ-પાત્રતા અથવા લાયકાત માટે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી.